Nieuws
Publicatiedatum: 15 januari 2018 | Geschreven door: Wander de Groot

Marijnissen strijdt voor meer rechten OR bij grote overnames

Er moet meer zeggenschap komen voor werknemers bij grote, internationale overnames van bedrijven. Dit is nodig om te voorkomen dat deze leiden tot de ondergang van een bedrijf en enorm verlies van banen. Althans, dat vindt de SP. Zo verklaarde Lilian Marijnissen, opvolger van Roemer en nieuwe leider van de SP, afgelopen week in het televisieprogramma WNL. Ze wil dat er naast aandeelhoudersvergaderingen ook werknemersvergaderingen plaatsvinden bij grote overnames als er buitenlandse bedrijven betrokken zijn die Nederlandse bedrijven willen overnemen.

Wetenschappelijk onderzoek Organon

De uitspraken van Marijnissen volgen op bekendmaking van recent wetenschappelijk onderzoek naar de ondergang van chemisch bedrijf Organon, zo’n 10 jaar geleden. Akzonobel kocht het bedrijf Organon destijds, maar na een paar jaar werd het bedrijf gesloten. Hierdoor zijn 2.200 mensen hun baan kwijtgeraakt. Zij werkten op de afdeling Research en Development. ‘Belangrijk innovatief werk’, zo vindt Marijnissen. ‘De mensen werden eigenlijk met een pennenstreek vanuit Amerika, zo is het letterlijk gegaan, op straat gezet.’ In het onderzoek geven twee van de oud-bestuurders van Organon toe dat ze het bedrijf nooit hadden moeten verkopen.

Fixatie op aandeelhoudersbelang

Marijnissen baseerde haar uitspraken op dit onderzoek. ‘Hoogleraren zeggen: als de fixatie op het aandeelhoudersbelang te groot is, dan gaat het ten koste van de gezondheid van het Nederlandse bedrijfsleven en van de werkgelegenheid.’ Ze vindt dat we hiervan moeten leren en na moeten denken over hoe we niet alleen aandeelhouders maar ook werknemers zeggenschap geven over zo’n bedrijf.

Wetsvoorstel bespreking

Of het tot een wetsvoorstel komt, is nog niet duidelijk. Morgenochtend, woensdag 17 januari, overlegt de Tweede Kamer over een andere voorgestelde wetswijziging met betrekking tot de OR.