Nieuws
Publicatiedatum: 7 februari 2013 | Geschreven door: Wander de Groot

Meer organisaties moeten een OR

Ongeveer 30% van de organisaties met meer dat 50 werknemers heeft geen OR, terwijl deze organisaties daartoe wettelijk verplicht zijn. Dat blijkt uit onderzoek van de Sociaal Economische Raad (SER). Om in meer organisaties een OR te krijgen, heeft de SER daarom de nieuwe Commissie Bevordering Medezeggenschap opgericht. Omdat de commissie organisaties niet kan dwingen een OR in te stellen (er rusten namelijk geen sancties op het missen van een OR) gaat zij zich voornamelijk richten op het ‘stimuleren van medezeggenschap’ door te laten zien wat medezeggenschap inhoudt en welke voordelen het oplevert. In twee jaar moet een substantieel hoger percentage van organisaties met meer dan 50 werknemers een OR hebben.