Nieuws
Publicatiedatum: 1 november 2011 | Geschreven door: Wander de Groot

Meer werknemers een burn-out

Werk geeft niet altijd energie, zo blijkt maar weer eens uit recent onderzoek van Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. In 2010 liepen maar liefst 20.000 mensen een beroepsziekte op. De meest voorkomende beroepsziekten zijn van psychischWerk geeft niet altijd energie, zo blijkt maar weer eens uit recent onderzoek van Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. In 2010 liepen maar liefst 20.000 mensen een beroepsziekte op. De meest voorkomende beroepsziekten zijn van psychische aard, zoals de welbekende burn-out, op de voet gevolgd door aandoeningen aan het houdings- en bewegingsapparaat. Denk hierbij aan rugklachten of RSI. Ook problemen met het gehoor, huid- en infectieziekten, aandoeningen aan de luchtwegen en neurologische aandoeningen komen veel voor. Werknemers in de bouw hebben de grootste kans om een beroepsziekte op te lopen.

Beroepsziekten: een taak van de OR

De rol van het werk op chronische aandoeningen wordt vaak onderschat. Voor de OR is het belangrijk om de risico’s op het werk in de gaten te houden. U kunt kijken naar het aantal beroepszieken in uw organisatie. Stijgt dit aantal? Wat kan er aan preventie worden gedaan? De arbeidsrisico’s en de aanpak ervan staan in de RI&E en het plan van aanpak. Controleer regelmatig of de RI&E vernieuwd moet worden.