Nieuws
Publicatiedatum: 22 juni 2015 | Geschreven door: Wander de Groot

Meer zeggenschap voor de OR

De SP vindt dat de OR meer te zeggen moet hebben. De OR moet volgens deze politieke partij in kunnen grijpen bij ingrijpende plannen als fusies, nieuwbouw en vastgoed, aanschaf van dure ICT-ondersteuning en de jaarlijkse begroting. Nu kunnen ondernemingsraden hun zegje doen, maar staan ze met lege handen als bestuurders en toezichthouders de andere kant op gaan. De SP stelt voor om de OR vaker het instemmingsrecht te geven. Verder moet de OR eenvoudiger naar de Ondernemingskamer kunnen om te toetsen of er sprake is van wanbeleid of wanbestuur door bestuurders en/of toezichthouders. Nu moeten OR’en financiële middelen vragen voordat ze kunnen beginnen met procederen.