Nieuws
Publicatiedatum: 5 november 2018 | Geschreven door: Wander de Groot
verhoging minimumloon

Miljoenen aan boetes uitgedeeld wegens schijnconstructies

Inspectie SZW heeft de afgelopen jaren 151 onderzoeken gedaan naar schijnconstructies bij organisaties, waarbij er 61 overtredingen zijn vastgesteld. De overtredingen betreffen onwenselijke constructies in onder meer de 24-uurszorg, werkconstructies met schijnzelfstandigen en gefingeerde dienstverbanden. Een boete voor een dergelijke overtreding kan flink oplopen voor de bestuurder en hangt onder andere af van de grootte van de organisatie. Zo zijn er boetes uitgedeeld van enkele duizenden euro, maar ook honderdduizenden euro, aldus Inspectie SZW.

OR & vakbond trekken steeds vaker aan de bel

Uit navraag bij Inspectie blijkt dat vakbonden en ondernemingsraden steeds vaker melding doen bij Inspectie als ze arbeidsuitbuiting vermoeden. Ook geeft Inspectie SZW deze hulp van vakbonden en ondernemingsraden hard nodig te hebben. Als ondernemingsraad heeft u dus een belangrijke rol in het signaleren van misstanden.

Instemmingsrecht en signalering

Als er plots door uw bestuurder veel uitzendkrachten worden ingezet, of op grote schaal gebruik wordt gemaakt van contracting en payrolling, ga dan na of deze medewerkers betaald krijgen conform de voor uw organisatie geldende cao. Overigens dient de bestuurder een dergelijk besluit wat betreft uitbesteding ook eerst ter instemming aan de OR voor te leggen, gezien het een regeling betreft op het gebied van het aanstellingsbeleid. Zo bepaalt artikel 27 uit de Wet op de ondernemingsraden (WOR).

Melding doen van arbeidsuitbuiting?

Krijgt uw OR signalen van de achterban over uitbuiting of onderbetaling? Zet dit dan meteen op de agenda van de overlegvergadering en maak het bespreekbaar met de bestuurder. Levert dat niets op, meld het dan bij de Inspectie SZW. Dat kan via de website van de Inspectie SZW onder de rubriek ‘meldingen’. Meldingen kunnen op naam, maar ook anoniem.