Nieuws
Publicatiedatum: 26 juni 2013 | Geschreven door: Wander de Groot

Minder goed opgeleide BHV-ers door de crisis

Uit het onderzoek van Stichting Bedrijfshulpverlening Nederland blijkt dat het aantal goed opgeleide bedrijfshulpverleners op de werkvloer afneemt door bezuinigingen. De OR kan met deze onderzoeksresultaten in de hand de veiligheid op de werkvloer op de agenda zetten. Meer dan 50% van de ondervraagde organisaties geeft aan minder BHV-ers te hebben dan een aantal jaren geleden, terwijl 10% helemaal geen bedrijfshulpverlener meer in dienst heeft. Door de economische crisis drukken organisaties hun kosten. Dat geldt ook voor de bedrijfshulpverlening, bijvoorbeeld door het uitstellen of niet vervangen van wegbezuinigde BHV-opgeleide werknemers. Bovendien is er minder budget voor opleidingen en herhalingscursussen. Zo komt het regelmatig voor dat cursussen worden uitgesteld. Zet als OR veiligheid op de werkvloer op de agenda. Vraag van te voren bij de afdeling Personeelszaken de cijfers op.