Nieuws
Publicatiedatum: 10 oktober 2011 | Geschreven door: Wander de Groot

Minister Kamp speelt sinterklaas?

Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een wetsvoorstel gemaakt om artikel 31 van de Wet op de ondernemingsraden aan te passen. Hij wil dat de ondernemer ten minste eenmaal per jaar schriftelijk gegevens over uitzendkrachten aan de OR geeft. Daarnaast moet de ondernemer volgens wetsvoorstel mondeling of schriftelijk aangeven wat de te verwachten ontwikkelingen zijn over het aantal uitzendkrachten in het komende jaar. Deze informatie kan de OR gebruiken voor het artikel 24-overleg waarbij de ondernemingsraad de algemene gang van zaken met de bestuurder bespreekt. U kunt al vanaf 5 december 2011 de informatie verwachten

Europese regelgeving

De wetswijziging komt voort vanuit een groter pakket aan maatregelen die de minister moet invoeren om aan de richtlijnen van de Europese Unie te voldoen. De EU heeft Nederland tot uiterlijk 5 december 2011 de tijd gegeven om de nieuwe regelgeving in te voeren.