Nieuws
Publicatiedatum: 16 maart 2023 | Geschreven door: Janneke Zoutenbier
Nachtdienst

Nachtwerk leidt tot veel gezondheidsklachten

85% van de bedrijfsartsen die te maken hebben met nachtwerk, ziet cliënten met vermoeidheidsklachten en slaapproblemen. Uit onderzoek is bekend dat nachtwerkers een verhoogd risico hebben op slaapproblemen, hart- en vaatziekten en diabetes type 2. Werkgevers lijken die gezondheidsklachten echter niet erg serieus te nemen. Slechts 20% van de ondervraagde bedrijfsartsen vindt dat werkgevers voldoende doen om gezondheidsklachten door nachtwerk te voorkomen.

Geen structurele oplossing

Dat blijkt uit een enquête van het journalistieke platform Pointer (KRO-NCRV) en de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) onder 213 bedrijfsartsen die te maken hebben met nachtwerk. 66% van de bedrijfsartsen geeft aan de risico’s bij nachtwerk onder de aandacht te hebben gebracht bij de werkgever. Dat leidt zelden tot een structurele aanpak – minder nachtwerk. Wel laten werkgevers werknemers met klachten tijdelijk geen of minder nachtdiensten draaien.

‘Geen strengere regelgeving’

Volgens de NVAB wordt er nog teveel onnodig ’s nachts gewerkt, zoals bij distributiecentra, en staat het economisch belang van de werkgever teveel voorop. Toch ziet minister Karien van Gennip in een reactie op de uitzending van Pointer geen reden om nachtwerk aan banden te leggen: ‘De verantwoordelijkheid en afweging om werknemers in de nacht in te zetten en goede maatregelen te nemen als nachtwerk nodig is, ligt bij werkgevers. Strengere regelgeving is daarom niet wenselijk’.