Nieuws
Publicatiedatum: 10 september 2018 | Geschreven door: Wander de Groot

Naleving Wet DBA laat te wensen over

De naleving van de Wet DBA, de wet die bepaalt hoe organisaties met flexibel personeel omgaan, laat jaren na invoering nog altijd te wensen over. Bijna een kwart (22%) van de salarisprofessionals zegt dat hun organisatie geen modelovereenkomst afsluit met zzp’ers. Gebeurt dat wel, dan wordt deze in slechts 57% van de gevallen goedgekeurd door de Belastingdienst. Zo blijkt uit het ‘Trendonderzoek Salarisprofessionals 2018’ van het Nederlands Instituut Register Payroll Accounting (NIRPA), uitgevoerd door Berenschot en uitgegeven door Performa. Waarschijnlijk wordt dit ingegeven doordat handhaving van de wet door de Belastingdienst is opgeschort tot 2020.

Einde toenemende flexibilisering nog niet in zicht
De arbeidsmarkt flexibiliseert steeds verder. Het merendeel (50%) van de salarisprofessionals zag de afgelopen drie jaar een toename van het aantal tijdelijke contracten, oproepcontracten en uitzendkrachten. Dit terwijl zzp’ers sterk zijn ondervertegenwoordigd in de medezeggenschap, zo bleek begin dit jaar uit het onderzoek OR Trends. Ondernemingsraden vertegenwoordigen voornamelijk medewerkers met een arbeidscontract. Maar weinig OR’en hebben in hun reglement geregeld dat vrijwilligers of zzp’ers die meewerken bij de organisatie ook kiesrecht hebben. Door toenemende flexibilisering is het extra belangrijk om als OR voor álle medewerkers te staan, ook de zelfstandigen.