Nieuws
Publicatiedatum: 14 december 2011 | Geschreven door: Wander de Groot

Netwerk-OR sterker?

Staat u er wel eens bij stil hoe het netwerk van uw OR eruit ziet? Wellicht goed om daar eens binnen uw OR bij stil te staan. Het hebben van een goed netwerk binnen de organisatie lijkt namelijk de positie en de invloed van de OR te versterken. Dat denkt de Radboud Universiteit Nijmegen althans te kunnen bewijzen door middel van een onderzoek in de verschillende sectoren van de Bouwnijverheid. Juist deze sector is geschikt voor een dergelijk onderzoek, omdat OR-leden hier vaak over verschillende locaties verspreid zijn en daardoor wellicht ander contact hebben met onder andere P&O, leidinggevenden en commissarissen. Binnenkort worden op een congres bij FNV Bouw de resultaten gepresenteerd.