Nieuws
Publicatiedatum: 24 april 2012 | Geschreven door: Wander de Groot

Nieuw ‘lid’ in de WOR

Artikel 31b, over het verstrekken van informatie over het aantal in ‘de organisatie werkzame personen’ van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) wordt uitgebreid met een derde lid. De wetswijziging voorziet erin dat uw bestuurder u straks minimaal één keer per jaar alle algemene gegevens moet verstrekken over alle uitzendkrachten in uw organisatie. Ook moet de bestuurder u op de hoogte brengen van zijn plannen en verwachtingen rond het inhuren van uitzendkrachten in het komende jaar. Het wetsvoorstel is inmiddels aangenomen door de Eerste Kamer en hoeft nu alleen nog maar gepubliceerd te worden in de Staatskrant voordat het nieuwe lid van kracht wordt.