Nieuws
Publicatiedatum: 14 oktober 2019 | Geschreven door: Wander de Groot

Nieuw wetsvoorstel moet arbeidsmarktdiscriminatie tegengaan

Staatssecretaris Van Ark heeft een wetsvoorstel ingediend dat discriminatie op de arbeidsmarkt moet tegengaan: de Wet toezicht discriminatievrije werving en selectie. Een belangrijk onderdeel in het wetsvoorstel is de verplichting voor werkgevers om niet alleen over een werkwijze te beschikken die discriminatie moet tegengaan, maar ook dat deze werkwijze schriftelijk moet zijn vastgelegd. Dat betekent dat er ook werk aan de winkel is voor uw ondernemingsraad. Een dergelijke regeling is namelijk instemmingsplichtig.

Instemmingsrecht en stimulerende rol

Als ondernemingsraad heeft u instemmingsrecht als het gaat om het aanstellingsbeleid, zo bepaalt artikel 27 lid 1 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Het werving- en selectieproces is hier ook onderdeel van. Bovendien bepaalt artikel 28 lid 3 van de WOR dat u als OR een rol heeft in het waken tegen discriminatie. Wilt u het wetsvoorstel niet afwachten? Dan kunt u natuurlijk ook nu al aan de slag met een (vernieuwd) anti-discriminatiebeleid.

Het wetsvoorstel staat ter internetconsultatie tot 4 november 2019, u kunt op de website van de overheid uw reactie achterlaten.