Nieuws
Publicatiedatum: 8 oktober 2020 | Geschreven door: Wander de Groot
Inspectie SZW

Nieuwe aanpak bij arbeidsongevallen

Heeft uw organisatie een arbeidsongeval gehad? Dan kunt u opnieuw een bezoek van de Inspectie SZW verwachten. Het aantal bedrijfsongevallen neemt toe en daarom gaat de Inspectie meer controleren op verbetering in de bedrijfsvoering bij organisaties waar een ongeval met licht letsel voorkwam.

Stijging

Meer werknemers worden slachtoffer van een arbeidsongeval. Uit cijfers van de Inspectie SZW blijkt dat er in 2019 4474 arbeidsongevallen zijn gemeld. Dit is een stijging ten opzichte van 2018, toen er nog 4368 meldingen binnenkwamen en in 2017 nog minder. Het aantal slachtoffers met een dodelijke afloop is vorig jaar met 2 afgenomen naar 69 personen (71 is 2018). De meeste fatale ongelukken vinden plaats in de bouw.

Rol OR

Veiligheid is een belangrijk thema voor de OR. Bij een bedrijfsongeval is de bestuurder verplicht het ongeval direct te melden bij de Inspectie. Meldt de bestuurder het ongeval niet, dan kan de OR dat ook rechtstreeks doen bij de Inspectie SZW.

RI&E

Ook moet de bestuurder snel inventariseren wat er mis ging en beleid maken om de veiligheid te verbeteren. Vaak moet ook de Risico-inventarisatie en -evaluatie worden aangepast. Maak uw bestuurder duidelijk dat dit echt noodzakelijk is. Het opstellen van een nieuwe RI&E, het aanpassen of actualiseren van een huidige RI&E: het heeft allemaal de instemming nodig van de OR.