Nieuws
Publicatiedatum: 12 december 2016 | Geschreven door: Wander de Groot
governance codes

Nieuwe pensioenuitvoerder? Check eerst de cao!

Heeft u onlangs een instemmingsverzoek van uw bestuurder gekregen over de overstap naar een nieuwe pensioenuitvoerder? Controleer dan eerst uw cao als u die heeft. Blijkt namelijk dat de pensioenuitvoerder gewoon in de cao is geregeld, dan mag de bestuurder niet zomaar overstappen naar een ander. En dus is er geen sprake van een voorgenomen besluit, waarmee de OR moet instemmen. De cao gaat namelijk boven het instemmingsrecht uit artikel 27 WOR. Dat heeft de Ondernemingskamer nog maar eens bevestigd.

KLM
Op 30 november jongstleden deed de Ondernemingskamer uitspraak in een zaak tussen KLM als werkgever enerzijds en de vakbond van verkeersvliegers (VNV) en de OR van KLM anderzijds. De KLM verzocht de Ondernemingskamer plaatsvervangend in te stemmen met het verzoek voor een nieuwe pensioenuitvoerder, nadat de OR haar instemming had onthouden. De Ondernemingskamer oordeelde echter dat de cao boven artikel 27 WOR gaat en dat KLM helemaal niet mag overstappen naar een ander pensioenuitvoerder.

Het gevolg kan zijn dat de KLM nu 600 miljoen euro moet bijstorten in de bestaande pensioenregeling om de eerder met de vakbond afgesproken indexatie na te komen. De KLM hoopte dit te voorkomen door over te stappen naar een andere pensioenuitvoerder en dacht de vakbond buiten spel te kunnen zetten door de instemming van de OR te vragen. Toen deze dat weigerde, probeerde KLM de Ondernemingskamer vervangend te laten instemmen. Maar daar wilde de Ondernemingskamer niet aan.