Nieuws
Publicatiedatum: 14 januari 2019 | Geschreven door: Wander de Groot

Nieuwe wetgeving vanaf 1 januari 2019

Per 1 januari 2019 zijn een aantal wetswijzigingen ingevoerd, die voor de medezeggenschap van belang zijn. Zo krijgen partners van bevallende moeders langer geboorteverlof met loondoorbetaling. Ook krijgen de PV en PVT meer zeggenschap wat betreft de pensioenregeling. Bekijk hier het overzicht van alle relevante wetswijzigingen.

Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG)

Per 1 januari 2019 is de WIEG ingegaan, deze wet zorgt ervoor dat partners van bevallende moeders langer verlof krijgen, namelijk vijf dagen verlof met loondoorbetaling. Werkgevers dragen de kosten van 100% loondoorbetaling van de vijf verlofdagen. In 2020 volgt de volgende uitbreiding met vijf weken verlof middels een UWV-uitkering ter hoogte van 70% van het loon. Ook het adoptieverlof wordt overigens uitgebreid, van vier weken onbetaald verlof naar zes weken.

Meer zeggenschap PV en PVT over pensioen

Bestuurders moeten PVT en PV met ingang van 1 januari 2019 schriftelijk informeren over veranderingen in de pensioenregeling. Ook kan de PVT (het ontbreken van) een pensioenregeling vanaf nu aankaarten bij de bestuurder.

Subsidieregeling Ontwikkeladvies voor 45-plussers opengesteld

Alle medewerkers van 45 jaar of ouder komt van 1 januari 2019 in aanmerking voor gratis advies van een loopbaanadviseur. Valt een substantieel gedeelte van uw achterban in deze doelgroep? Overleg dan als ondernemingsraad hoe u ervoor kunt zorgen dat uw achterban bekend is met deze mogelijkheid. Bespreek het eventueel met uw bestuurder als onderdeel van het beleid op duurzame inzetbaarheid binnen uw organisatie.

30%-regeling verkort van 8 naar 5 jaar

De looptijd van de 30%-regeling is per 1 januari 2019 verkort van acht naar vijf jaar. Deze regeling houdt in dat uw bestuurder 30% van het loon van expats, medewerkers die vanuit het buitenland naar Nederland komen om te werken, belastingvrij mag verstrekken. De regeling geldt alleen voor medewerkers die beschikken over een specifieke expertise die in Nederland schaars is. Door het verkorten van de regeling, wordt het minder aantrekkelijk voor buitenlandse experts om in Nederland te werken.