Nieuws
Publicatiedatum: 15 januari 2013 | Geschreven door: Wander de Groot

Nieuwe WOR zorgt voor wijzigingen bij bedrijfscommissie

Zodra de Tweede en Eerste Kamer instemmen met het wetsvoorstel tot wijziging van de WOR gaat er het nodige veranderen voor de bedrijfscommissies. Zo komt de nu nog verplichte bemiddeling van de bedrijfscommissie te vervallen. Bij conflicten tussen bestuurder en ondernemingsraad kunt u dan rechtstreeks naar de kantonrechter stappen. Bemiddeling door de bedrijfscommissie blijft wel mogelijk op vrijwillige basis.

Minder administratieve taken
Verder gaat de bedrijfscommissie minder administreren. Het is straks niet meer verplicht om het voorlopig reglement, het gewijzigde reglement of het OR-jaarverslag aan de bedrijfscommissie op te sturen. Wat blijft is de verplichting om een kopie van een ondernemingsovereenkomst conform artikel 32 van de WOR op te sturen naar de bedrijfscommissie. Het is nog niet duidelijk wanneer het wetsvoorstel in de Tweede en Eerste Kamer worden behandeld.