Nieuws
Publicatiedatum: 2 december 2020 | Geschreven door: Wander de Groot
Scholing

NL leert door-3: binnen een dag ruim 55.000 aanvragen

Op 1 december ging het loket open voor de derde tranche van de regeling NL leert door, met een maximum van 50.000 gratis loopbaanadviezen voor werknemers. Meteen dezelfde dag kon het loket weer dicht – er waren maar liefst 55.000 aanvragen gedaan binnen een paar uur. Wie straks een beroep wil doen op een eventuele vierde tranche, moet er wel heel erg snel bij zijn.

Populair

Via NL leert door kunnen werkgevers kosteloze loopbaanadvies voor hun werknemers krijgen die moeten afvloeien vanwege corona. Tijdens de eerste tranche kwamen er ruim 22.000 aanvragen binnen en was de pot binnen enkele dagen leeg. Ook de tweede aanvraagperiode, van 2 tot 16 november, was binnen de kortste keren vergeven aan 14 opleiders voor gratis leerpakketten, abonnementen, cursussen en trainingen. De derde aanvraagperiode breekt nu een record met ruim 55.000 aanmeldingen binnen één dag tijd. Hiermee is de subsidiepot opnieuw leeg. Het zou niet verbazen als er binnenkort een vierde tranche komt.

Mobiliteitsteam

Naast gratis loopbaanadvies zet de overheid ook actief in op regionale mobiliteitsteams die mensen van werk naar werk begeleiden. De eerste drie teams zijn al in werking en zitten in Amsterdam, Utrecht en Brabant en er komen nog 32 teams bij. Ook bieden zij hulp op het gebied van schulden en scholing. De mobiliteitsteams zijn een samenwerking tussen onder meer vakbonden, werkgeversorganisaties, UWV, gemeenten en ministeries.

OR

Als OR kunt u uw bestuurder erop wijzen dat ook uw werknemers in aanmerking komen voor scholing en begeleiding naar ander werk. Als uw organisatie NOW-subsidie ontvangt, dan is uw werkgever zelfs verplicht zich in te spannen voor scholing en begeleiding voor werknemers. In dat geval moet uw bestuurder een gecertificeerde loopbaanadviseur inschakelen, die de aanvraag bij de volgende ronde NL Leert door kan doen. Meer weten over NL Leert door? Lees dan ons eerdere nieuws.