Nieuws
Publicatiedatum: 18 mei 2018 | Geschreven door: Wander de Groot

Nog 3 dagen tot de AVG

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Vanaf dat moment moet uw organisatie voldoen aan de nieuwe, strengere eisen op het gebied van privacy en gegevensbescherming. Medewerkers krijgen met de introductie van de AVG meer rechten wat betreft hun privacy, zo kunnen ze toestemming om gegevens te verwerken intrekken. Ook krijgen ze het recht om gegevens die u van hen verwerkt in te zien, te corrigeren en te verwijderen. Het overtreden van de AVG kan u duur komen te staan. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) kan bij overtreding een boete opleggen van maximaal 20 miljoen euro of 4% van de wereldwijde jaaromzet.

Driekwart werkgevers niet klaar voor AVG

Onlangs bleek uit voorlopige cijfers van het jaarlijkse HR-Trendonderzoek van Performa en Berenschot dat 75% van de respondenten nog niet klaar is voor de nieuwe privacywet die op 25 mei ingaat en 8% heeft geen idee.

Ook de OR heeft een rol bij het privacybeleid van de organisatie. Meer lezen over hoe u zich als medezeggenschapper kunt voorbereiden op de AVG? Bekijk de AVG checklist