Nieuws
Publicatiedatum: 24 maart 2017 | Geschreven door: Wander de Groot

Nog veel mist rond second opinion bedrijfsarts

Veel zaken rond het nieuwe recht van werknemers op een second opinion van een andere bedrijfsarts zijn nog steeds niet duidelijk. En de tijd dringt: de nieuwe Arbowet gaat al op 1 juli aanstaande in. Komt er straks een standaardtarief voor een second opinion, of moet een werkgever elk tarief klakkeloos accepteren? En heeft de gekozen second opinion-arts wel voldoende kennis van de organisatie als hij van buiten de eigen arbodienst komt? Over dit soort zaken is nog geen helderheid. Het Ministerie van SZW bestudeert nu alle binnengekomen adviezen over de second opinion. Het is de bedoeling de gekozen uitwerking binnenkort vast te leggen in een aangepast Arbobesluit.

Wel duidelijk

Wat al wel duidelijk is, is het volgende:

  • De medewerker doet het verzoek om een second opinion aan de eigen bedrijfsarts en deze verwijst hem of haar door naar een andere bedrijfsarts.
  • De bedrijfsarts honoreert dit verzoek in principe altijd, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om dat niet te doen, bijvoorbeeld als er geen enkele grond bestaat voor dit verzoek.
  • De bedrijfsarts kan een second opinion ook aan de werknemer vrijblijvend aanbieden als de situatie hier specifiek om vraagt, bijvoorbeeld omdat de bedrijfsarts onvoldoende kennis heeft om een bepaalde beroepsziekte vast te stellen.
  • De kosten voor de second opinion zijn voor rekening van de werkgever.

De second opinion wijkt af van het deskundigenoordeel dat werkgevers en medewerkers nu al kunnen aanvragen bij het UWV. Dat is bedoeld bij een verschil van inzicht, bijvoorbeeld over de arbeidsgeschiktheid van de medewerker of passende arbeid. De nieuwe second opinion is vooral bedoeld voor wanneer een medewerker twijfelt over de juistheid van het advies van de bedrijfsarts, bijvoorbeeld bij adviezen rond verzuim en arbeidsgezondheidskundig onderzoek.