Nieuws
Publicatiedatum: 17 november 2023 | Geschreven door: Wander de Groot
Onderhandelen

Onderhandelingsresultaat voor werknemers in de Sociale Werkvoorziening

De cao’s Sociale Werkvoorziening en Aan De Slag, waar ongeveer 75.000 werknemers met een arbeidsbeperking onder vallen, zijn opengebroken voor extra loonafspraken en een verhoging van de reiskostenvergoeding. Na anderhalf jaar actievoeren is er eindelijk resultaat geboekt. Dat is te lezen op de site van FNV en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Cao Aan de slag

Voor de cao Aan de slag geldt dat de lonen van werknemers die meer verdienen dan het wettelijk minimum loon op 1 oktober 2023, 1 januari 2024 en op 1 juli 2024 zullen stijgen. Hoeveel de lonen zullen stijgen, is afhankelijk van inschaling in de loontabel. Ook komt er een eenmalige uitkering van € 575 bruto voor mensen die fulltime werken en worden de lonen aangepast aan de inflatie. De reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer gaat vanaf 1 januari 2024 van 10 naar 21 cent per kilometer. Deze cao geldt tot eind 2024.

Cao Sociale Werkvoorziening

Verder gaat de loonsverhoging van 3,8% met terugwerkende kracht in vanaf 1 oktober dit jaar. De totale loonstijging over 2023 komt uit op 7%. De reiskostenvergoeding in de cao Sociale Werkvoorziening gaat ook met ingang van het nieuwe jaar van 10 naar 21 cent per kilometer. Er komt ook een eenmalige compensatie van € 75 bruto voor werknemers die fulltime werken, omdat deze verandering later kwam dan FNV had gewild. Vanaf 1 januari 2024 komt hier nog een structurele loonsverhoging bij van € 50 bruto.

Werk aan de winkel

De VNG legt de resultaten via één ledenraadpleging voor aan gemeenten. De uitkomst hiervan wordt op 14 december voorgelegd aan het VNG-bestuur. Zij beslist of de cao’s bekrachtigd kunnen worden. FNV legt het onderhandelingsresultaat ook voor aan zijn leden, die het laatste woord hebben. Volgens FNV staat de bestaanszekerheid van de bovengenoemde werknemers nog steeds onder druk, en hebben ze niet al hun eisen binnengehaald. ‘We gaan door met de strijd’, zegt Wiechmann in een bericht van FNV.