Nieuws
Publicatiedatum: 9 april 2018 | Geschreven door: Wander de Groot
Raad voor de Rechtspraak

Ondernemingskamer wijst verzoek ondernemingsraad Möhringer af

De ondernemingsraad van liftenfabrikant Möhringer stapte naar de Ondernemingskamer om de verhuizing van de fabriek van Haarlem naar Den Haag tegen te houden. Maar de Ondernemingskamer oordeelde in het voordeel van de bestuurder. Die had namelijk zijn afwijzing van het door de OR gepresenteerde plan voldoende gemotiveerd. Zo bleek onlangs uit uitspraak van Gerechtshof Amsterdam.

Adviesaanvraag en personele gevolgen

De ondernemingsraad ontving een aanvraag om te adviseren over het voorgenomen besluit om te verhuizen naar de vestiging van Schindler, waarvan de liftenfabriek onderdeel is. De ondernemingsraad zag de verhuizing niet zitten, een groot deel van het kantoorpersoneel zou te maken krijgen met een langere reistijd en hogere reiskosten. De OR nam een extern adviseur in de arm en stelde een alternatief plan op, waarbij de oude locatie en werkplaats behouden zou blijven. Tevergeefs, zo bleek.

Kennelijk onredelijk besluit?

De OR voerde in de procedure aan dat de concrete personele gevolgen onduidelijk waren, draagvlak onder het personeel ontbrak en dat het adviestraject beroerd is verlopen: het voorgestelde alternatief van de OR werd door de bestuurder onmiddellijk afgewezen. De OK veegde al deze argumenten van tafel. De voordelen van de verhuizing, structurele besparing op huisvestingskosten, wegen namelijk op tegen de nadelen die door de OR zijn aangevoerd.

Artikel 26 WOR

Artikel 26 WOR biedt u als ondernemingsraad de mogelijkheid naar de Ondernemingskamer te stappen om beroep in te stellen tegen het besluit van de bestuurder, als dat niet overeenkomstig het advies van de OR is. Bovenstaande zaak laat wel zien, dat u van goeden huize moet komen om de OK aan uw kant te krijgen. Zorg dan ook altijd dat u zoveel mogelijk informatie verzamelt en vraag door totdat het voorgenomen besluit u helemaal duidelijk is, alvorens advies uit te brengen. Zo voorkomt u verrassingen achteraf. En probeer uw (informele) invloed zo vroeg mogelijk aan te wenden bij dit soort voorgenomen besluiten. Als u de bestuurder kan overtuigen af te zien van de verhuisplannen voordat hij ze goed gaat onderbouwen, maakt u meer kans.