Nieuws
Publicatiedatum: 6 juni 2014 | Geschreven door: Wander de Groot

Ontheffing WOR mogelijk op basis van artikel 5.1 WOR

Sommige organisaties vinden de Wet op de ondernemingsraden (WOR) niet passend voor hun organisatie. Ze zouden geen ondernemingsraad willen oprichten. Dat is op grond van de WOR mogelijk. In artikel 5.1 van de WOR staat dat een organisatie de SER kan verzoeken ontheffing te verlenen voor de instelling van een ondernemingsraad. De SER verleent ontheffing als een organisatie kan aantonen dat de medezeggenschap van de werknemers op een andere, gelijkwaardige manier is ingevuld. De organisatie zal dit goed moeten motiveren en een uitslag van een enquête onder de werknemers moeten laten zien. Daarin geeft het personeel aan of de huidige medezeggenschap een bevredigend alternatief voor een OR is en of zij het ontheffingsverzoek van hun organisatie steunen. De SER kijkt hier kritisch naar.

Ontheffing WOR door de SER

Onlangs heeft de Kinderopvangorganisatie Het Buitenschoolse Net uit Oss van de SER ontheffing gekregen. Deze organisatie maakt gebruik van de sociocratische inspraakvorm. Dat betekent dat alle medewerkers op basis van gelijkwaardigheid meebeslissen over zaken die henzelf aangaan. Daarmee is de medezeggenschap voldoende gewaarborgd.