Nieuws
Publicatiedatum: 24 september 2018 | Geschreven door: Wander de Groot

Onze ondernemingsraad heeft een adviesaanvraag binnengekregen. Na zorgvuldig beraad zijn we het gedeeltelijk eens met het voorgenomen besluit. Wat nu?

Als u zich niet kunt vinden in het voorgenomen besluit van de bestuurder, dan dient u negatief te adviseren. U kunt er ook voor kiezen om over bepaalde onderdelen van de adviesaanvraag positief te adviseren en over andere onderdelen negatief te adviseren. U dient uw advies gemotiveerd en zorgvuldig te formuleren. Geef duidelijk in uw advies aan, aan welke voorwaarden de bestuurder moet voldoen om van een positief advies te kunnen spreken.