Nieuws
Publicatiedatum: 30 juli 2013 | Geschreven door: Wander de Groot

OR als klokkenluider

In het najaar behandelt de Eerste Kamer het wetsvoorstel voor een ‘huis voor klokkenluiders’. Hiermee worden de voorwaarden voor het melden van maatschappelijke misstanden verbeterd. Maar is zo’n instituut wel werkelijk nodig? Of ligt hier een taak voor u als OR-lid? In NRC Handelsblad van vandaag beantwoordt mr. Geert Ploeg, trainer en adviseur bij OR Academy, deze vraag.

 
OR knapt vuile werk klokkenluider op
Wanneer een klokkenluider de gang naar de OR kan vinden, biedt hem dat grote voordelen. Dankzij de bevoegdheden die de Wet op de ondernemingsraden (WOR) een OR geeft, kan de OR het vuile werk voor de klokkenluider opknappen. Zo voeren bestuurder en OR regelmatig overleg over de ‘gang van zaken’ in de organisatie, zowel op financieel, sociaal als Arbo beleid. Daarnaast is de bestuurder verplicht om informatie te geven, zoals het jaarverslag en de begroting. De OR kan op elk terrein vragen stellen. Die moet de bestuurder beantwoorden, tenzij dat schadelijk is voor de organisatie. Belangrijke voorgenomen besluiten zoals investeringen, leningen en reorganisaties moeten worden voorgelegd aan de OR. Verder kan de OR  eigen deskundigen inhuren op kosten van de bestuurder. Genoeg bevoegdheden dus om misstanden aan de kaak te stellen.
 
OR is beschermd
Bovendien kan de OR doorgaan, zelfs wanneer alle andere stakeholders zoals aandeelhouders, het middenkader, commissarissen en toezichthouders het laten afweten. U bent immers een gelijkwaardige gesprekspartner van de bestuurder met een eigen wettelijke basis. U geniet ontslagbescherming. Een management team staat zwakker. Dat valt hiërarchisch onder de bestuurder en mist een wettelijk kader. Een ‘zonnekoning’ kan daarmee doen en laten wij hij wil. Ook kunt u de bestuurder soms van informatie voorzien vanaf de werkvloer, waar een managent team uit eigen belang niet mee voor de dag wil komen.
 
Het volledige artikel kunt u hier downloaden.