Nieuws
Publicatiedatum: 31 oktober 2012 | Geschreven door: Wander de Groot

OR bakkeleit met bestuurder om bevoegdheden

Bijna zonder uitzondering hebben ondernemingsraad en bestuurder discussie over de invulling van de belangrijkste rechten van de OR, die in de wet verankerd liggen. Maar liefst 87% van de OR’s geeft dit aan. Dan gaat het over het adviesrecht (in 96% van de gevallen) – waarin de directie verplicht is besluiten voor advies aan de OR voor te leggen – en het instemmingsrecht (in 95% van de gevallen) – waarbij de directie een besluit niet mag nemen dan na instemming door de OR. Ook andere rechten en faciliteiten blijken in grote meerderheid onderwerp van discussie: 86% bij het informatierecht, 74% bij het initiatiefrecht en 73% bij de faciliteiten voor de OR, zoals het wettelijk recht op scholing, vergaderen en inhuur van externe adviseurs. Dat blijkt uit OR Insight 2012, het grootste onderzoek naar de stand van de medezeggenschap in Nederland, gemeten onder bijna 600 ondernemingsraden en hun ondersteuners, de ambtelijk secretarissen.