Nieuws
Publicatiedatum: 22 oktober 2018 | Geschreven door: Wander de Groot

OR Gemeente Maastricht stapt naar Ondernemingskamer

De ondernemingsraad van de Gemeente Maastricht is naar de Ondernemingskamer gestapt, omdat de bestuurder het advies van de OR in de wind heeft geslagen. De personele gevolgen van het besluit van de bestuurder – het samenvoegen van bepaalde salaris- en HR-diensten van Maastricht, Sittard-Geleen en Heerlen in één servicecentrum – zijn adviesplichtig. Toch werden de maatregelen voor de personele gevolgen van de samenvoeging al in gemeentelijke bladen gepubliceerd, op het moment dat advies werd gevraagd aan de OR. Niet alleen vroeg de bestuurder het advies te laat, ook had de OR graag nog andere aanvullende maatregelen gezien.

Politiek primaat

Vorig jaar stapte de ondernemingsraad al naar de Ondernemingskamer. Ze wilden het creëren van een gezamenlijk servicecentrum tegenhouden. Dit verzoek werd destijds afgewezen, omdat het besluit valt onder het politiek primaat. De bestuurder had de OR namelijk een bovenwettelijk adviesrecht toegekend. De OR kan, omdat dit onder het politiek primaat valt, hier geen beroep tegen instellen. Voor de personele gevolgen van het besluit, geldt het politiek primaat niet.

Adviesaanvraag & personele gevolgen

Het bundelen van diensten of het verhuizen van bepaalde werkzaamheden naar een andere locatie kan (grote) gevolgen hebben op de achterban. Denk aan het verlies van arbeidsplaatsen, maar ook een toename van dagelijkse reistijd. Krijgt u een adviesaanvraag binnen? Let dan altijd goed op de mogelijke (negatieve) gevolgen van het voorgenomen besluit op het personeel, en de maatregelen die worden voorgesteld om deze gevolgen weg te nemen of te beperken.