Nieuws
Publicatiedatum: 26 maart 2018 | Geschreven door: Wander de Groot

OR gevangenis eist onafhankelijk onderzoek door Algemene Rekenkamer

De prognoses waarop het Ministerie van Justitie en Veiligheid de bestaffing van de gevangenissen baseert, kloppen niet. Ze zijn te laag, ingegeven door de aanhoudende politieke wens naar dalende criminaliteitscijfers. De COR en de OR-en van de 32 vestigingen van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), ondersteund door de vakbonden FNV en CNV, hebben daarom in een petitie aan de Tweede Kamer aangedrongen op een onafhankelijk onderzoek van de Algemene Rekenkamer, die het werk van het departementale onderzoeksbureau nog maar eens dunnetjes moet overdoen.

De huidige prognoses, gebaseerd op louter de geregistreerde criminaliteit, vormen de grondslag voor de formatieplanning in de hele strafketen, van openbare aanklagers en rechters tot gevangenispersoneel. En lagere cijfers betekent minder personeel. Er staan alleen al bij DJI 2.200 banen op de tocht. Volgens de petitie-aanbieders liggen de echte cijfers veel hoger, omdat burgers steeds minder aangifte doen en kabinet na kabinet bezuinigt op de strafketen. Daardoor blijven 3,5 miljoen delicten onder de radar en leidt 82% van de geregistreerde misdaad niet tot vervolging.  Onlangs deed politievakbond NPB ook al een oproep om 2.000 rechercheurs extra aan te nemen, omdat momenteel maar 20% van de geregistreerde zaken überhaupt wordt opgepakt. Daarnaast zijn er ook klokkenluidersklachten over politieke sturing van de cijfers. Reden genoeg om aan de bel te trekken.