Nieuws
Publicatiedatum: 27 mei 2014 | Geschreven door: Wander de Groot

OR maakt minder gebruik van bedrijfscommissie

Sinds 1 juli 2013 is het aantal bemiddelingsverzoeken bij de bedrijfscommissies sterk afgenomen. Dat komt door de wetswijziging van de Wet op de ondernemingsraden die toen van kracht werd. Een van de wijzigingen was dat OR’en bij een geschil met de bestuurder niet meer eerst langs de bedrijfscommissie moeten, maar direct de zaak aan de kantonrechter mogen voorleggen.

 
De afname blijkt uit de jaarverslagen van de bedrijfscommissies Markt I en Markt II. In totaal hebben de twee bedrijfscommissies in 2013 49 verzoeken om bemiddeling ontvangen. Sinds de wetswijziging nam het aantal verzoeken om bemiddeling af. Bedrijfscommissie Markt I ontving in deze periode zelfs helemaal geen bemiddelingsverzoeken.
 
De bedrijfscommissie voor de overheid heeft nog geen cijfers over 2013 beschikbaar gesteld.