Nieuws
Publicatiedatum: 26 maart 2018 | Geschreven door: Wander de Groot

OR straks aan de bal met Wet gelijke beloning mannen en vrouwen

Als de Wet gelijke beloning mannen en vrouwen doorgaat, hebben ondernemingsraden een extra instrument om het beloningsbeleid in hun organisatie ter discussie te stellen. De Tweede Kamerfracties van PvdA, SP, GroenLinks en 50Plus willen wettelijk afdwingen dat vrouwen en mannen evenveel betaald krijgen voor dezelfde functie op straffe van een bestuurlijke boete van 10% van de jaaromzet. Ook moet de werkgever voortaan certificaten halen waarmee hij kan aantonen dat hij mannen en vrouwen in dezelfde functies gelijk beloont. En de werkgever moet de OR melden als er individuele klachten binnen de organisatie zijn over ongelijke betaling. Daarmee krijgt het thema belonen voor de OR een nieuwe invalshoek.

Werkgever moet certificaat halen


Het voorontwerp Wet gelijke beloning mannen en vrouwen stelt dat werkgevers met ten minste 50 werknemers straks hun salarisgegevens per functie moeten doorgeven aan een instantie, die deze lonen vergelijkt met een standaard. Blijkt dat de werkgever gelijk beloont, dan krijgt hij een certificaat, dat elke drie jaar kan worden verlengd. Ook krijgt een werknemer het recht de beloningsgegevens van collega’s met een vergelijkbare functie op te vragen. Blijkt daaruit een onverklaarbaar loonverschil, dan moet de werkgever dat corrigeren. Werkgevers zijn voortaan ook gehouden klachten van medewerkers over ongelijke beloning te melden bij de OR en in het jaarverslag maatregelen aan te kondigen als er sprake is van ongelijke beloning.

Hete soep

Of deze soep ook zo heet gegeten wordt als hij wordt opgediend, is nog maar zeer de vraag. Het initiatief van de oppositiepartijen heeft vooralsnog geen Kamermeerderheid. En ook werkgeversorganisaties en vakbonden roeren zich. Ze staan weliswaar achter de intentie van het wetsvoorstel, maar voorzien zware administratieve lasten en schendingen van de aangescherpte privacyregels. Het wetsvoorstel ligt binnenkort ter becommentariëring via internetconsultatie.nl.