Nieuws
Publicatiedatum: 28 juli 2021 | Geschreven door: Wander de Groot
Kledingbedrijf

OR Vlisco stapt op vanwege angstcultuur

De voltallige ondernemingsraad van stoffenbedrijf Vlisco is per direct opgestapt. Reden is de heersende angstcultuur waar de OR de directie de schuld van geeft. De leden van de OR zouden door managers en de directie geïntimideerd zijn en gepusht worden om bepaalde besluiten te nemen binnen de OR. Ook zou er gedreigd worden met ontslag.

Ziekteverzuim

Niet alleen de OR ondervindt problemen door de heersende angstcultuur. Er is sprake van een hoog ziekteverzuim en verschillende kritische medewerkers hebben het bedrijf al verlaten, vermoedelijk onder druk. Vakbonden FNV en CNV ontvingen tientallen mails van medewerkers die zich geïntimideerd voelen door managers.

Verrassing

De directie van Vlisco zegt verrast te zijn door het aftreden van de OR. Ook betwist de directie dat er een angstcultuur zou heersen binnen het bedrijf en stelt daarom een medewerkertevredenheidsonderzoek in om inzicht te krijgen in het probleem. Tot slot komen er verkiezingen om een nieuwe OR samen te stellen.

Gerommel

Het is niet de eerste keer dat het rommelt binnen het bedrijf. Al eerder had de OR onenigheid met de directie over een reorganisatie, waar de OR toen een negatief advies over uitbracht. De directie zette de plannen alsnog door, waarop de OR haar achterban wilde raadplegen, maar werd teruggefloten door bedreiging met ontslag van verschillende OR-leden. Ook het adviestraject over de voorgenomen overname van het bedrijf verloopt tot nu toe allesbehalve soepel.