Nieuws
Publicatiedatum: 13 januari 2015 | Geschreven door: Wander de Groot

Overleg cao’s loopt vaak niet soepel

Het overleg tussen werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers verloopt soms moeizaam. Beide partijen komen er vaak niet uit en een nieuwe cao wordt niet afgesloten. De oude blijft dan gelden. Er is volgens de werkgeversvereniging AWVN een achterstand van ruim 150 cao’s uit voorgaande jaren die dit jaar moeten worden vernieuwd. In 2014 werden er namelijk erg weinig nieuwe cao’s afgesloten. In 2014 werden er 365 nieuwe contracten gesloten tussen werkgevers en werknemers. In het jaar daarvoor lag dat aantal op 410. Het is maar de vraag of het cao-overleg in 2015 beter zal gaan. Harry van de Kraats, directeur van werkgeversvereniging AWVN vindt dat de luxe regelingen niet langer houdbaar zijn. Wil Nederland concurrerend blijven dan moeten oudere werknemers een stap terug doen ten gunste van jongeren. Hij wil de arbeidsvoorwaarden versoberen. Het is maar de vraag of de vakbonden hiermee in zullen stemmen. De OR zorgt voor de naleving van de cao en krijgt soms extra taken in de cao toegewezen. Als uw cao niet wordt vernieuwd, kunt u hier weinig aan veranderen. U kunt wel kijken naar de oude cao en bij de vakbonden navragen wanneer er een nieuwe cao komt.