Nieuws
Publicatiedatum: 30 januari 2020 | Geschreven door: Wander de Groot
besluit overlegvergadering

Moeten we tot na de overlegvergadering wachten om tot een besluit te komen?

Nee, u hoeft niet de vergadering af te wachten om een besluit te nemen. Artikel 23 b van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) bepaalt dat zowel de bestuurder als de ondernemingsraad tijdens de overlegvergadering een besluit mogen nemen. Wel moet de voorzitter vergadering schorsen als ofwel de bestuurder, ofwel de OR, zich nog apart wil beraden over een bepaald onderwerp.