Nieuws
Publicatiedatum: 18 december 2017 | Geschreven door: Wander de Groot

Pensioenrechten PVT en PV versterkt in 2018

Alhoewel de Personeelsvertegenwoordiging (PVT) en de Personeelsvergadering (PV) ook in de toekomst geen instemmingsrecht krijgen wat betreft pensioen, zullen hun bevoegdheden binnen de WOR wel op enkele vlakken versterkt worden. Het gaat daarbij voornamelijk om het versterken van het informatie- en initiatiefrecht. Het invoeren van een instemmingsrecht aangaande pensioen voor de PV of PVT zou het ‘systeem van de WOR te vergaand verstoren’, zo schreef Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) afgelopen week in een brief aan de Tweede Kamer.

Expliciet informatierecht en meer nadruk op initiatief

Het informatierecht wordt explicieter, de bestuurder mag namelijk in de toekomst niet meer slechts mondeling informatie verstrekken, maar wordt verplicht deze informatie voortaan schriftelijk aan de PVT en PV te verstrekken. Dit informatierecht zal ook gelden bij het vaststellen, wijzigen of intrekken van een uitvoeringsovereenkomst. Ook het initiatiefrecht wordt sterker. Op dit moment mag alleen de PV het onderwerp pensioen op de agenda zetten. In de toekomst mag ook de PVT het onderwerp pensioen agenderen.

Overigens zijn voor deze aanpassingen wetswijzigingen nodig en zullen de versterkte rechten nog even op zich laten wachten. Koolmees gaf aan in 2018 aan de slag te willen met de benodigde wetswijzingen.