Nieuws
Publicatiedatum: 4 maart 2022 | Geschreven door: Wander de Groot

Pilot: anoniem solliciteren sorteert niet altijd effect

Anoniem solliciteren heeft – in tegenstelling tot wat veel mensen denken – in sommige gevallen helemaal geen positief effect voor kandidaten met een migratieachtergrond. De kans op een sollicitatiegesprek of op indienstneming wordt er niet groter door. Dat volgt uit een pilot van het Actieplan arbeidsmarktdiscriminatie 2018-2021 bij Unique uitzendbureau.

Krappe arbeidsmarkt

De uitkomst is anders dan de meeste mensen verwachten en is ook omgeven met de nodige mitsen en maren. Het kan goed zijn dat de extreme krapte op de arbeidsmarkt een rol speelt, waardoor werkgevers ineens minder selectief zijn. Een andere mogelijke verklaring is Unique’s eigen strenge beleid als het gaat om inclusief werven en selecteren.