Nieuws
Publicatiedatum: 18 augustus 2021 | Geschreven door: Wander de Groot
Ontslag van een OR-lid

Rechtbank: school mag kritisch MR-lid niet ontslaan

Het Avicenna College in Rotterdam mag een kritische medewerker niet ontslaan. De medewerker is lid van de medezeggenschapsraad (MR) van de middelbare school en haar lidmaatschap speelde een te grote rol bij het ontslag, aldus de rechtbank Rotterdam op 5 juli. In dat geval geldt de ontslagbescherming, zoals die ook voor OR-leden geldt. De MR is vergelijkbaar met de OR, maar is bedoeld voor het onderwijs en kent naast gekozen leden van het personeel ook ouderleden.

Ziekmelding

De medewerker is sinds 2013 werkzaam bij de school en in 2017 neemt zij plek in de medezeggenschapsraad. In 2018 gaat het helaas mis: de bestuurder ontneemt haar functie als teamleider en later, in november 2019, meldt de werknemer zich ziek. De bedrijfsarts komt enkele maanden later met het advies om na een re-integratietraject van vier weken weer volledig aan de slag te gaan in juni. De bestuurder is het daar niet mee eens en hij verzoekt al het personeel om géén contact te zoeken met of te reageren op berichten van de werknemer en een aantal andere zieke MR-leden. De werknemer wordt, als zij de school wil betreden, niet binnen gelaten.

Geen kritiek

Het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (Bing) doet ondertussen onderzoek naar de verhoudingen tussen het schoolbestuur, de MR en de toezichthouder (RvT). De conclusie van dit onderzoek is niet mals: de bestuurder moet niks hebben van de mening van de werknemer als MR-lid en daarom is haar het teamleiderschap afgenomen. Volgens het rapport is de bestuurder eropuit om kritische MR-leden actief tegen te werken en heeft hij al meerdere keren geprobeerd om de MR buitenspel te zetten. Volgens het rapport handelt de bestuurder onzuiver en grensoverschrijdend, maar ondanks meerdere uitspraken van een geschillencommissie en een andere rechtszaak gaat de bestuurder er nog steeds vanuit dat hij gelijk heeft.

Bestuurswissel

Uiteindelijk stapt de bestuurder op na het Bing-rapport en kan de werknemer weer aan de slag. Na een vervolgonderzoek naar het team van de werknemer komen wat problemen opborrelen. Het team krijgt niet genoeg sturing en de verhoudingen met de werknemer komen opnieuw op scherp te staan. Het team begrijpt niet waarom zij gedurende haar arbeidsongeschiktheid nog wel bezig was met het conflict met de bestuurder en voelt zich gepasseerd. Na het onderzoek wordt de werknemer door de nieuwe interim-bestuurder geschorst en vervolgens ontslagen, maar ze vecht het ontslag aan.

Opzegverbod

De Wet medezeggenschap op scholen kent in artikel drie lid 13 een eigen opzegverbod voor MR-leden, een soort ontslagbescherming zoals die ook geldt bij de Wet op de ondernemingsraden. Die is niet absoluut, een verzoek om de arbeidsovereenkomst te beëindigen kan ook helemaal niets te maken hebben met de rol als medezeggenschapper. Volgens de rechter heeft dit ontslag vanwege de voorgeschiedenis van conflicten met de voormalig bestuurder en de moeizame verhouding van de met het team wel degelijk te maken met het MR-lidmaatschap van de werknemer. Daarom wijst de rechter het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst af en stelt de bestuurder verplicht de werknemer weer toegang te geven tot de werkplek.