Nieuws
Publicatiedatum: 21 september 2020 | Geschreven door: Wander de Groot
Werken met gevaarlijke stoffen

RI&E: nieuwe tools voor opstellen en controle

De nieuwe infoflyer over de RI&E van het ministerie van SZW, SER Arboplatform en Verbond van Verzekeraars staat online. De flyer geeft informatie over de rechten en plichten van werkgevers en een duidelijk stappenplan voor het opstellen van de risico-evaluatie en inventarisatie. Deze week is het de zesde Week van de RI&E, georganiseerd door het ministerie en sociale partners.

Van inventariseren tot actualiseren

Het stappenplan geeft werkgevers handvatten voor het opstellen van een goede RI&E en hoe deze actueel te houden. Belangrijke elementen uit het stappenplan zijn het goed inventariseren van verschillende risico’s tijdens het werk en daarbij emotionele last niet te vergeten. Ook het betrekken van werknemers bij het gehele proces en de toetsing door de arbodienst komt aan bod, net als de rol van de OR en het actualiseren van de RI&E bij veranderingen in uw organisatie.

Zelf inspecteren

Normaal gesproken controleert de Inspectie SZW of organisaties een RI&E hebben en of deze wordt uitgevoerd. Maar de Inspectie wil werkgevers ook zelf de ruimte geven om zichzelf te checken. Met de nieuwe online zelfinspectietool kunnen werkgevers de eigen organisatie checken op vier thema’s: gezond en veilig werken, werken met gevaarlijke stoffen, werkdruk en ongewenst gedrag en eerlijk werken. Ieder thema is opgedeeld in kleinere onderwerpen met een lijst vragen die de werkgever kan invullen. Bij elkaar duurt elk thema tussen de 15 en 30 minuten. Meer informatie kunt u vinden op de website van de Inspectie SZW.

Rol van OR

De OR heeft instemmingsrecht voor de RI&E en het Plan van Aanpak dat hierbij hoort. Houdt als OR ook vinger aan de pols bij de bestuurder tijdens het opstellen van de RI&E, nog voordat de instemmingsaanvraag uw kant op komt. Kijk met name of er ook aandacht is voor minder concrete veiligheidsrisico’s die vaak zorgen voor emotionele last zoals pesten, agressie en werkdruk.