Nieuws
Publicatiedatum: 26 april 2021 | Geschreven door: Wander de Groot
Roken op het werk

Roken stapsgewijs verboden op de werkplek

Vanaf 1 juli 2021 zijn rookruimtes in (semi-)publieke organisaties en in openbare ruimten niet meer toegestaan. Een half jaar later, op 1 januari 2022, geldt dat ook voor het bedrijfsleven. Bestaande rookruimtes moeten dus dicht en roken mag hoogstens nog in de buitenlucht. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Nationaal Preventieakkoord onder leiding van het ministerie van Gezondheid, Welzijn en Sport.

Instemmingsrecht

Als ondernemingsraad heeft u instemmingsrecht (art 27 lid 1 WOR) over het gezondheidsbeleid van uw organisatie en dus ook over het rookbeleid dat verder reikt dan de wettelijke kaders. Wil de werkgever bijvoorbeeld dat er buiten rond het pand niet meer gerookt wordt, of daar juist een rookplek te creëren, dan heeft u daar dus wat over te zeggen. Hetzelfde geldt voor maatregelen die rokende werknemers moet overhalen om te stoppen, zoals cursussen en begeleiding.