Nieuws
Publicatiedatum: 5 februari 2014 | Geschreven door: Wander de Groot

Rol OR bij besluit werkgever over pensioenregeling

Veel OR’en hebben geen rol bij de pensioenregeling van hun organisatie. Dat gaat nu veranderen. Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat zij van plan is om de OR instemmingsrecht te geven op elk besluit van de werkgever met betrekking tot de vaststelling, wijziging of intrekking van een pensioenregeling. Ongeacht de pensioenuitvoerder. Hierdoor wordt het instemmingsrecht bij voorgenomen besluiten over een pensioenregeling eenvoudiger en  duidelijker. De differentiatie van het instemmingsrecht naar soort pensioenuitvoerder vervalt. Dit versterkt uw positie. Een wetsvoorstel waarin de aanpassing van de medezeggenschap is opgenomen kan naar verwachting in het najaar van 2014 bij de Tweede Kamer worden ingediend.