Nieuws
Publicatiedatum: 2 november 2021 | Geschreven door: Wander de Groot
Vacant

Salarisindicatie in vacature vanaf augustus 2022 verleden tijd

Vanaf 1 augustus 2022 wordt de nieuwe Europese richtlijn voor transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden van kracht. De Ministerraad heeft de richtlijn 29 oktober ingestemd. Onder andere meer duidelijkheid rondom het salaris voor verschillende functies is een belangrijk punt uit dit wetsvoorstel. Wat gaat er allemaal veranderen?

Duidelijk over het salaris

De Europese richtlijn stelt eisen aan de communicatie over het salaris bij vacatures. Werkgevers mogen straks alleen nog een concreet bedrag, of de salarisschaal met minimum- en maximumbedrag waar de functie inpast communiceren. Een ‘marktconform’ salaris is dus niet concreet genoeg en ook het salaris ‘op waarde van de kandidaat schatten’ mag niet (zomaar) meer. De werkgever moet een duidelijk bedrag of bedragen communiceren.

Geen verbod op nevenwerkzaamheden

Een verbod op nevenactiviteiten is straks niet meer toegestaan. Hoe dit verbod precies eruit gaat zien is nog niet bekend, maar het ligt voor de hand dat er wel enkele uitzonderingen zullen zijn. Bijvoorbeeld bij conflicterende belangen tussen bepaalde functies en nevenfuncties. Mogelijk wordt dit met een schriftelijke motivering vastgelegd voor de werknemer, net zoals bij een concurrentiebeding gebeurt.

Verplichte scholing moet kosteloos

Moet een medewerker verplicht scholing volgen? Dan mag hij dat niet uit zijn eigen zak betalen. De werkgever die de scholing verplicht stelt is verantwoordelijk voor de kosten. Een studiekostenregeling is dan alleen nog mogelijk bij niet-verplichte scholing. Wat precies valt onder verplichte scholing, wordt nog op een later moment uitgewerkt.