Nieuws
Publicatiedatum: 24 september 2018 | Geschreven door: Wander de Groot

SER adviseert ondernemingsraden over technologische ontwikkelingen

De Sociaal Economische Raad (SER) heeft onlangs een handreiking uitgebracht om ondernemingsraden te informeren over de belangrijke rol van de medezeggenschap als het gaat om technologische ontwikkelingen. Technologische ontwikkelingen hebben invloed op allerlei verschillende aspecten binnen een organisatie. In de handreiking staan informatie en tips waar u als ondernemingsraad op moet letten, wat de effecten zijn en hoe u zelf actief op zoek gaat naar informatie. De SER raadt OR’en aan om in gesprek te gaan met de bestuurder over technologische ontwikkelingen.

Adviesrecht & instemmingsrecht

Als OR heeft u adviesrecht bij een voorgenomen besluit van de bestuurder betreffende een belangrijke technologische voorziening, aldus artikel 25 lid 1 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Maar let op: technologische ontwikkelingen hebben ook allerlei andere gevolgen op bijvoorbeeld sociaal en economisch vlak. Denk aan het veranderen van functies of de introductie van een nieuw beloningssysteem, waardoor ook het instemmingsrecht van toepassing wordt.

Informatierecht

Artikel 31 WOR bepaalt dat u recht heeft op bepaalde informatie, zoals de begroting en de jaarrekening van de onderneming. Het aanschaffen van nieuwe technologieën kost geld, dit zou u in deze documenten moeten terugvinden. Ook kunt u als ondernemingsraad zelf een verzoek doen om meer informatie van uw bestuurder te krijgen.