Nieuws
Publicatiedatum: 7 april 2022 | Geschreven door: Wander de Groot
Thuiswerken

SER adviseert positief over hybride werken

Werkgevers en vakbonden zijn in de Sociaal Economische Raad overeengekomen dat werknemers meer zeggenschap krijgen om te bepalen waar ze willen werken. Een verzoek van de werknemer kan een werkgever niet zomaar naast zich neerleggen. Toetsing gebeurt op basis van redelijkheid en billijkheid. Dat criterium biedt ruimte voor maatwerk en komt tegemoet aan de belangen van zowel werkgever als medewerker. Zo luidt het SER-advies Hybride werken aan minister Van Gennip van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 31 maart.

Geen recht op thuiswerken

In het initiatiefwetsvoorstel Werken waar je wilt van de Kamerleden Steven van Weyenberg (D66) en Senna Maatoug (GroenLinks) is thuiswerken als recht opgenomen. Een werkgever kan in dat voorstel alleen weigeren als er zwaarwegende bedrijfsbelangen zijn. Het SER-advies vindt zo’n wettelijk recht te ver gaan. Werkgevers en werknemers moeten er gezamenlijk uitkomen op basis van redelijkheid en billijkheid. Dat betekent dat werkgever en werknemer is gesprek gaan en dat elke aanvraag tot thuiswerken maatwerk is.

Ondernemingsraad

Het is belangrijk dat werkgevers en werknemers met elkaar overleggen en bespreken hoe hybride werken past binnen de organisatie. Zo kan hybride werken in de cao worden opgenomen of kan er met de ondernemingsraad beleid worden gemaakt om hybride werken mogelijk te maken. Verzoeken van de werknemer om de arbeidsplaats te wijzigen kunnen dan worden beoordeeld op basis van de cao of de regeling met de ondernemingsraad.

Rechter

Als werknemer en werkgever er samen niet uitkomen, kan de rechter bepalen of iets in strijd is met de redelijkheid en billijkheid. Want volgens het arbeidsrecht zijn zowel werkgever als werknemer verplicht zich als goed werkgever en goed werknemer te gedragen.