Nieuws
Publicatiedatum: 7 mei 2014 | Geschreven door: Wander de Groot

SER gevraagd om advies over instemmingsrecht pensioenregeling

Jetta Klijnsma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de SER om advies gevraagd. De SER moet zich buigen over de rol van medezeggenschap bij besluiten over pensioenregelingen. De staatssecretaris wil van de SER weten in hoeverre het instemmingsrecht uit artikel 27 van de Wet op de ondernemingsraden en artikel 23 van de Pensioenwet nog voldoen.  De huidige WOR is namelijk niet eenduidig hierover. Afhankelijk van de pensioenregeling heeft de OR instemmingsrecht. Op dit moment kunnen bijvoorbeeld pensioenregelingen die door een pensioenfonds worden uitgevoerd zonder instemming van de OR worden gewijzigd. Ook als de wijziging niet berust op een collectieve afspraak tussen sociale partners. De staatssecretaris stelt voor om het onderscheid in het instemmingsrecht op grond van de soort pensioenuitvoerder (verzekeraar, premiepensioeninstelling, ondernemingspensioenfonds of bedrijfstakpensioenfonds) te laten vervallen. Dit is een versterking van het instemmingsrecht van de OR. Het streven is dat de SER vóór 1 juni 2014  de staatssecretaris hierover adviseert.