Nieuws
Publicatiedatum: 22 januari 2024 | Geschreven door: Wander de Groot
politiek primaat

SER: nieuw kabinet moet fors investeren in opleiden

De Sociaal Economische Raad (SER) adviseert het nieuwe kabinet flink te investeren in de professionele ontwikkeling van werknemers en werkzoekenden. Iedereen moet leerrechten en toegang tot loopbaanbegeleiding krijgen. Daarvoor is een nieuwe, structurele en voorspelbare subsidieregeling nodig. Verder moeten opleidingen moeten meer gericht worden op vaardigheden. En daarvoor is een betere samenwerking nodig tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheden. Dat staat in het SER-advies over een leven lang leren van 17 januari.

 

Leerrechten
De SER doet de volgende concrete voorstellen:

  • Elke Nederlander moet ‘leerrechten’ krijgen voor erkend onderwijs en voor gerichte modules voor bij- en omscholing.
  • Er moet meer ruimte komen voor toegankelijk en onafhankelijk loopbaanadvies en -begeleiding.
  • Binnen opleidingen moet er meer focus komen op de ontwikkeling van vaardigheden, gekoppeld aan functies en loopbaanmogelijkheden.
  • Het principe van een leven lang ontwikkelen moet worden vastgelegd in de regelgeving en bekostiging rond erkend onderwijs.