Nieuws
Publicatiedatum: 14 januari 2014 | Geschreven door: Wander de Groot

Sta eens stil bij PSA

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil uitval door werkgerelateerde psychische klachten tegengaan en stelt voor deze aanpak bijna € 1 miljoen ter beschikking. Dit doet hij omdat een groot deel van het ziekteverzuim op het werk is gerelateerd aan psychische klachten. De minister richt zich in 2014 en 2015 zich op het tegengaan van agressie en geweld, intimidatie en werkdruk. De twee jaar daarna ligt de nadruk op discriminatie en pesten. De minister wil dat er ook in de cao’s afspraken worden gemaakt over het aanpakken van werkdruk.

Voor een succesvolle aanpak van PSA is het belangrijk dat er een bedrijfscultuur is waarin werknemers de vrijheid voelen om PSA bespreekbaar te maken. Uw OR kan hieraan bijdragen. De ondernemingsraad heeft een stimulerende taak om ziekteverzuim te verminderen en de arbeidsomstandigheden te verbeteren. De OR kan ook zijn instemmingsrecht gebruiken als de bestuurder het beleid rondom arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim en re-integratie wil veranderen.