Nieuws
Publicatiedatum: 25 september 2017 | Geschreven door: Wander de Groot

Steeds meer werknemers overspannen

Het komt steeds vaker voor dat mensen zich met een burn-out of overspannenheid bij de bedrijfsarts melden. Maar liefst 42% van alle beroepsziekten zijn psychische beroepsziekten zoals overspannenheid of een burn-out, dat is maar liefst 6% meer dan twee jaar geleden. Bovendien zal dit percentage in de toekomst alleen maar stijgen, aldus Henk van der Molen, hoofd Nederlands Centrum van beroepsziekten. Beroepsziekten leiden in 70 procent van de gevallen tot tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid. Zo bleek vorige week uit ‘Kerncijfers Beroepsziekten 2017’ van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten / Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid van het AMC.

Taak OR

De nieuwe Arbowet bepaalt dat u samenwerkt met de preventiemedewerker. Breng in kaart hoe het met het aantal burn-outs in uw organisatie zit en bespreek welke mogelijkheden er zijn in het voorkomen ervan.

Mannen en oudere werknemers

Vooral mannen en oudere werknemers vallen ten prooi aan beroepsziekten. Naast psychische beroepsziekten, komen ook beroepsziekten aan het bewegingsapparaat en het gehoor veel voor.