Nieuws
Publicatiedatum: 29 september 2021 | Geschreven door: Wander de Groot
Gelijke verdeling mannen en vrouwen

Streefcijfer vennootschap en ingroeiquotum beursbedrijf een feit

De Eerste Kamer heeft op dinsdag 28 september ingestemd met de maatregelen voor streefcijfers voor grote naamloze en besloten vennootschappen en het ingroeiquotum voor toezichthouders van beursgenoteerde bedrijven. Het streven is om de wet per 1 januari 2022 te laten gelden.

Streefcijfers voor grote vennootschappen

Besloten vennootschappen, bedrijven waarvan het aandelenkapitaal niet vrij overdraagbaar is, en naamloze vennootschappen waarbij dit wel kan, moeten zelf passende en ambitieuze streefcijfers formuleren voor het bestuur en de Raad van Commissarissen. In actieplannen moeten deze bedrijven laten zien hoe ze de streefcijfers gaan realiseren. Ieder jaar, binnen tien maanden na afloop van het boekjaar, moet aan de SER gemeld worden wat de werkelijke en gewenste verdeling is tussen het aantal mannen en vrouwen binnen de Raad van Bestuur, de RvC en de werknemers in leidinggevende functies. Als één of meer doelen van het vorige jaar niet zijn bereikt, moet de organisatie dit kunnen verklaren.

Ingroeiquotum

Ook komen er maatregelen voor de beursgenoteerde bedrijven. Vanaf 2022 moet de Raad van Commissarissen (RvC) van een beursgenoteerde bedrijf voor een derde uit mannen én vrouwen bestaan. Als een beursgenoteerd bedrijf het quotum niet haalt en er bijvoorbeeld een man is benoemd als toezichthouder waar dit eigenlijk een vrouw had moeten zijn, dan wordt de benoeming automatisch ongeldig verklaard. Nu zal dit bij de meeste beursbedrijven niet zo snel gebeuren, want tweederde heeft al genoeg vrouwen als toezichthouder.