Nieuws
Publicatiedatum: 13 juni 2023 | Geschreven door: Janneke Zoutenbier
cao-lonen

Subsidieregeling praktijkleren tot 15 september open

Werkgevers die een praktijk- of werkleerplaats aanbieden kunnen tot en met 15 september 2023 een aanvraag indienen voor de subsidieregeling Praktijkleren. De regeling richt zich op kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt, studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort is aan gekwalificeerd personeel en wetenschappelijk personeel dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie. De maximale subsidie bedraagt € 2.700 per aangeboden praktijk- of werkleerplaats. 

Extra subsidie 

De voorwaarden voor subsidie verschillen per onderwijscategorie. Voor mbo bbl-leerplek voor de sectoren landbouw en horeca is extra subsidie beschikbaar. Meer informatie vind je op de website van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland.