Nieuws
Publicatiedatum: 9 augustus 2016 | Geschreven door: Wander de Groot

Tip: RI&E en bedrijfsongevallen

Uit onderzoek van het CBS blijkt dat de omvang van het verzuim door bedrijfsongevallen sterk samenhangt met de beroepsgroep. Beroepsgroepen met de meeste bedrijfsongevallen zijn metaal- en bouwarbeiders, voedselverwerkende beroepen en bestuurders van voertuigen.

Ook blijkt uit het onderzoek dat zo’n 80 procent van werknemers in deze sectoren elkaar regelmatig op de onveilige/ ongezonde werksituatie wijzen. Maar komen deze signalen ook bij de OR terecht? Als OR heeft u instemmingsrecht op de RI&E. Zorg ervoor dat de signalen van werknemers hierin weerspiegeld worden.