Nieuws
Publicatiedatum: 14 februari 2023 | Geschreven door: Wander de Groot

TNO ontwikkelt toolbox hybride werken

Om werkgevers en werknemers gezonder, effectiever en fijner hybride te laten werken, heeft TNO in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een toolbox hybride werken ontwikkeld. Deze bestaat uit een achttal tips om hybride werken te laten slagen, zoals effectief hybride vergaderen, het maken van teamafspraken en het vaststellen van doelen, adviezen voor leidinggevenden, tabellen om afspraken vast te leggen en praktijkvoorbeelden.