Nieuws
Publicatiedatum: 17 juli 2017 | Geschreven door: Wander de Groot

Tool om malafide uitzendbureaus te weren

De Inspectie SZW heeft afgelopen jaar in totaal maar liefst € 1,3 miljoen aan boetes uitgedeeld aan malafide uitzendbureaus. Zij maken zich schuldig aan onderbetaling, illegale tewerkstellingen en arbeidsuitbuiting. Als ondernemingsraad heeft u instemmingsrecht op het groepsgewijs inlenen van arbeidskrachten. Bovendien is een eerlijk en gezonde werksituatie voor uw achterban ook uw verantwoordelijkheid. Controleer of het uitzendbureau waar uw bestuurder zaken mee doet aan de eisen van de Inspectie voldoet.

Checklist uitzendbureaus

De Inspectie SZW heeft een online checklist gepubliceerd waarmee u eenvoudig het uitzendbureau op een aantal punten kunt controleren. Het gaat hierbij om de juiste registratie van het uitzendbureau bij de Kamer van Koophandel, het gebruik van een g-rekening, betalen van eerlijk loon en het controleren van de identiteit van de uitzendkracht. Ontvangt u een instemmingsaanvraag van uw bestuurder? Gebruik dan deze checklist om na te gaan of u te maken heeft met een bonafide bureau.

Bestuurder ook aansprakelijk

Niet alleen de bureaus zelf, maar ook de inleners van dergelijke uitzendbureaus zijn aansprakelijk, zo oordeelt de Inspectie. Wijs uw bestuurder hierop. Heeft u klachten van uw achterban ontvangen over bijvoorbeeld te lange werktijden en onderbetaling van uitzendkrachten? Ga dan zo snel mogelijk met uw bestuurder in gesprek. Biedt dit geen soelaas, stap dan naar de Inspectie en doe melding van uw vermoeden van dergelijke misstanden.